Förslag på ny avelsvärdering av russhingstar

.Det är dags för en radikal förändring när det gäller avelsvärdering av russhingstar.

 

Förord 

En motion eller förslag att behandlas på Svenska Russavelföreningens årsstämma når tyvärr alltför få. Vid årsstämman 2019 var det ca 20 personer närvarande och ev motioner kommer ytterst sällan ut till gräsrötterna. Därför tillkännages denna motion inför årsstämman 2020  redan nu, så att så många som möjligt kan ta del av och diskutera motionen i god tid inför kommande årsmöte.  

Tankarna i denna motion har tagits fram av Svenska Ponnytravförbundets avelsgrupp och sanktionerats av dess styrelse.  

Nuvarande avelsvärdering av russhingstar bygger på exteriörbedömning och hur hingstarna visas vid avelsvärdering. Eftersom Exteriörbedömningen är en subjektiv bedömning har de enskilda ledamöterna i avelsvärderingsnämnden en mycket stor påverkan hur rasen utvecklas på sikt och ledamöternas personliga önskemål och idéer väger därmed mycket tungt.  

Då det vid möten mellan SPTFs representanter och representanter från SvRAF och avelsvärderingsnämnden har det framhållits från avelsvärderingsnämnden att framförallt hingstar med goda travprestationer, på grund av dåliga visningar av hingstarna, att dessa hingstar ej kunnat godkännas, för hingstarna har ej visat sin bästa sida. Huruvida visningen har avgörande betydelse för avelsvärdet och arvbarheten står helt för avelsvärdringsnämnden.  

Svenska Russavelsföreningens Plan och riktlinjer 2019 visar att man gått i en positiv riktning men det är inte tillräckligt.  

Att sluta en stambok och dessutom diskvalificera individer från att tas in i ”stamboken enligt rasvisa krav” för individer som har en full härstamning känns fullständigt fel.  

Att ha del II av grundstamboken som en avelsreserv vid risk för för hög inavelsgrad är en väldigt konstruerad mening med att ha grundstamboken delad i två avdelningar när det är fråga om en ras med sluten stambok.  

Det finns bara en anledning till att ha del II av stamboken och det är i de fall där full härstamning saknas.  

För att få en mer allsidig bedömning av hingstarna och för att tillgodose ett bredare intressespektra föreslås en radikal förändring av avelsvärdering av russhingstar.  

En förändring av avelsvärderingens principer skulle medföra att betydelsen av att visa hingstar på utställning skulle uppmuntras avsevärt för att därigenom skaffa sig meriter för exteriöra fördelar vid kommande ev höjning av värdebokstav, liksom att låta hingstarna användas i tävlingsverksamhet i olika discipliner för att få prestationsmeriter.  

När vi tittar på russhingstarnas betäckningssiffror så kan man konstatera att det är ett fåtal hingstar som har en avgörande betydelse för russets framtid och många hingstar används så sparsamt i aveln att de inte lämnar några bestående resultat efter sig, och detta skulle säkerligen inte förändras med en förändring av principerna för avelsurvalet av hingstar.  

Det är Svenska Russavelsföreningen och dess medlemmar som har ansvaret för rasen och hur den skall bevaras eller vilka avelsmål man vill uppnå.  

Att hänvisa till att det är en massa bestämmelser som man måste hålla sig till utan att förklara dessa bestämmelser och regler är inget argument, reglerna bestämmer Svenska Russavelsföreningen och dess medlemmar själva, förutom när det gäller veterinära defekter där de veterinära defekterna är ärftliga och i detta fallet är det djurskyddslagen som gäller.  

Håller du med om tankarna i motionen nedan i så fall:  

Se till att betala medlemsavgift i Svenska Rusavelsföreningen ell någon av lokalföreningarn ute i landet och gå på Svenska Russavelsföreningens årsmöte 2020.  

Tänk på att du inte kan rösta genom ombud/fullmakt enligt Svensk Russavelsföreningens stadgar utan du måste finnas på plats personligen. 

_________________________________________

 

Tittar vi på russhingstar födda 1995 – 2014 som avelsvärderats och som blivit stambokförda ”enligt rasvisa krav”ser vi följande. 

Hingstar födda 1995 eller senare med flest avkommor till och med år 2018. 

233 hingstar födda 1995 – 2014 har blivit stambokförda ”enligt rasvisa krav” 

5   hingstar har 100 eller fler avkommor födda tom 2018 

Tyson II          169st

Duktig             126st 

Ernst Ronaldo 112 st 

Hadar              101 st 

Jagga Ess        100 st 

 

15 hingstar har  50-99 avkommor födda tom 2018 

27 hingstar har  25-49 avkommor födda tom 2018 

57 hingstar har  10-24 avkommor födda tom 2018 

43 hingstar har    5-9   avkommor födda tom 2018 

60 hingstar har    1-4   avkommor födda tom 2018 

25 hingstar har  inga    avkommor födda tom 2018 

 

Dessa hingstar har lämnat totalt 3907 avkommor

Snittvärde 16,7 avkommor per hingst 

Medianvärde 8 avkommor per hingst

 

Motion

Avelsvärdering skall vara en värdering av hingstar för avel avseende, Exteriör, Härstamning, Egna prestationer och avkommor och deras prestationer.  

”Motion”.

I avelsplan för 2019 under  del IV  punkt ”Svenska Russavelsföreningen” första stycket.

SvRAF utfärdar regelverk rörande avelsvärdering i Sverige för gotlandsruss”.

Detta innebär att det är medlemmarna som bestämmer om beslut tas på årsmöte. 

En förändring och modernisering av principerna för avelsvärdering av russhingstar föreslås och att hingstreglementet omarbetas så att följande uppnås: 

För att hingst skall få visas på avelsvärdering skall far och mor vara registrerade i grundstambok för russ. 

Max  mankhöjd för russhingst 130 cm, för 3-årig hingst 128 cm. Mätintyg utfärdat av av SvRAF utsedda mätmän eller av SPTFs mätfunktionär skall medfölja anmälan till avelsvärdering. 

Alla russhingstar skall få avelsvärderas oavsett om vid tidigare registrering far eller mor noterats i  9000-registret. 

Alla hingstar skall godkännas för att införas i ”Riksstambok enligt rasvisa krav ” oavsett exteriöra poäng vid avelsvärdering, under förutsättning att den ej visat veterinära fel vilka diskvalificera hingst enligt djurskyddslagen.  

För att lösa betäckningslicens skall hingst ha genomgått avelsvärdering, oavsett antal exteriörpoäng. 

Stambokföring ”( enligt rasvisa krav, där russ får specifikt kortnr)” skall ske först när russ har registrerad avkomma. 

”Slut motion”. 

Bengt Westergren

Enskild medlem i Svenska Russavelsföreningen

Argumentation

Vad innebär det om denna motion godtas: 

Detta är i praktiken att snävna in möjligheten att använda russhingstar i aveln, ( inte att släppa allt fritt).  Idag får du använda vilken russhingst du vill utan att den varken är veterinärt kontrollerad eller att hingsten fått ett omdöme om exteriör och typ och avkomman är registreringsberättigad som gotlandsruss. 

Motionen innebär att alla hingstar som skall användas i avel måste vara veterinärbesiktade. Vilket inte är nödvändigt idag. 

Alla hingstar som skall användas i aveln får en beskrivning av hingstens exteriör, gångarter och meriter. 

9000 serien försvinner i nuvarande form, alla russ med full härstamning registreras på samma villkor. 

Stamboken blir återigen en stambok, idag håller den på att bli ett hästregister. 

Avelsvärderingsnämnden får i uppgift att som det heter ”värdera hingstens avelsvärde” sedan är det upp till stoägaren att välja vad man vill ha för hingst till sitt sto beroende på stoägarens inriktning av sin avel. 

Som slutsats kan sägas att den som enbart avlar för att få en hingst för utställning kommer troligtvis aldrig att använda en hingst med 35 exteriörpoäng och den som avlar för specifik sportgren kommer säkerligen att välja hingst för det.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

02.04 | 15:10
Svenska Rekord Ston har mottagit 1
19.11 | 13:13
Ungdomslopp på trav har mottagit 1
05.10 | 13:23
Årgångslopp 2 har mottagit 1
29.08 | 19:46
Efter två månader har mottagit 1
Du gillar den här sidan